MENGENAI KAMI | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

"SEDERAP MELANGKAH MENUJU AL-FALAH"

 

Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen UPM (WAZAN) secara rasminya telah ditubuhkan pada 1 Oktober 2016. WAZAN adalah singkatan daripada perkataan WAkaf, ZAkat dan EndowmeN. Dalam bahasa arab, WAZAN membawa maksud neraca atau alat penimbang yang juga disebut sebagai mizan. Pengertian WAZAN juga membawa kepada lima prinsip utama iaitu IhsanHikmahAdilKeseimbangan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat (Al-Falah).

SXENNAN~