UPM Waqf Scholarship Panel Committee | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» ABOUT US » Trustees & Committees » UPM Waqf Scholarship Panel Committee

UPM Waqf Scholarship Panel Committee

 

 

JAWATANKUASA PANEL BIASISWA WAKAF ILMU UPM

 

1.   Timbalan Naib Canselor (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
»
Pengerusi
2.   Ketua Pentadbiran, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
»
Timbalan Pengerusi
3.   Ketua Pentadbiran, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
»
Ahli
4.  Pengarah, PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
 
»
Ahli
 
5.   Ketua, Bahagian Akademik PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
»
Ahli
6.   Ketua, Bahagian Pentadbiran FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
»
Ahli
7.   Prof. Madya Dr. Abd Halim Mohammad
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Bahasa Asing FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI)
»
Ahli
8.   Dr. Hj. Amaludin Ab Rahman
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FAKULTI EKOLOGI MANUSIA)
»
Ahli
9.   Dr. Hj. Ahmad Nasir Mohd Yusoff
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FAKULTI EKOLOGI MANUSIA)
»  
Ahli
10.   Prof. Madya Dr. Mohd Daud Awang
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FAKULTI EKOLOGI MANUSIA)
»
Ahli
11. Dr. Fathiyah Mohd Fakhruddin
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN)
»
Ahli
12. En Muhammad Abdul Rahim Habib
      (Pegawai Psikologi Kanan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN)
»
Ahli
13.  Pn. Hairunisah Abdul Rahman
       (Pegawai Psikologi, Bahagian Hal Ehwal Pelajar FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN)
 
»
 
Ahli
14. Ketua Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu
»  
Setiausaha

 

Updated:: 14/06/2022 [rizal_helmi]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6155/6156
+603 9769 2048
SXFVNAz~