LOKASI | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» LOKASI

LOKASI

KATEGORI: PUSAT
Bilangan: 16
Lokasi
Latitud
Longitud
Google Earth
WikiMapia
Waze
Lokasi
Kaunter Kutipan WAZAN
Latitud
2.997876
Longitud
101.707097
Lokasi
Pejabat Pentadbiran WAZAN
Latitud
2.997707
Longitud
101.706912
Lokasi
Peti Wakaf 1 (i) [Masjid UPM]
Latitud
3.002408
Longitud
101.716907
Lokasi
Peti Wakaf 1 (ii) [Masjid UPM]
Latitud
3.001904
Longitud
101.716626
Lokasi
Peti Wakaf 1 (iii) [Masjid UPM]
Latitud
3.001731
Longitud
101.716987
Lokasi
Peti Wakaf 1 (iv) [Masjid UPM]
Latitud
3.001874
Longitud
101.717386
Lokasi
Peti Wakaf 1 (v) [Masjid UPM]
Latitud
3.002054
Longitud
101.717303
Lokasi
Peti Wakaf 2 [FPSK]
Latitud
2.976565
Longitud
101.717455
Lokasi
Peti Wakaf 3 [Canselori Putra]
Latitud
2.999379
Longitud
101.708049
Lokasi
Peti Wakaf 4 [PKU]
Latitud
2.991403
Longitud
101.708258
Lokasi
Peti Wakaf 5 [Golf UPM]
Latitud
2.982371
Longitud
101.719939
Lokasi
Peti Wakaf 6 [Fakulti Sains]
Latitud
3.000773
Longitud
101.705185
Lokasi
Peti Wakaf 7 [Fakulti Kejuruteraan]
Latitud
3.006376
Longitud
101.720466
Lokasi
Peti Wakaf 8 [Fakulti Pertanian]
Latitud
2.984432
Longitud
101.736293
Lokasi
Peti Wakaf 9 [Fakulti Perubatan Veterinar]
Latitud
2.975689
Longitud
101.711318
Lokasi
Peti Wakaf 10 [Pejabat TNCPI]
Latitud
2.989817
Longitud
101.726166
B1566630658