DOKUMEN | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» DOKUMEN

DOKUMEN

BORANG
1
BORANG Wakaf (Skim Potongan Gaji)
2
BORANG Zakat (Skim Potongan Gaji)
3
BORANG Pengesahan Pendapatan Pemohon / Ibu Bapa / Penjaga
4
BROSUR Wakaf Ambulans (1)
5
BROSUR Wakaf Ambulans (2)
6
BROSUR Wakaf Anjung Ilmu (1)
7
BROSUR Wakaf Anjung Ilmu (2)
8
Borang Biasiswa Wakaf Ilmu
9
Borang Permohonan Rakan WAZAN
10
Borang Permohonan Bantuan Zakat Staf
PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 8993/6156
+603 9769 2048
B1566679179