HOME | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
article
TRANFORMASI AGIHAN ZAKAT PENDIDIKAN TINGGI DI PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN), UPM
Keupayaan paling asas untuk pembangunan manusia ialah mendapat hidup yang sihat, pendidikan yang sempurna dan berupaya menyertai kehidupan yang baik dalam masyarakat. Kegagalan memperolehi keupayaan asas ini akan menjerumuskan seseorang itu dalam pelbagai masalah sosial seperti tidak cukup makan, mencuri, berhutang dan hidup dalam kemelaratan.
TRANFORMASI AGIHAN ZAKAT PENDIDIKAN TINGGI  DI PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN), UPM
KONSEP FILANTROPI DALAM SUDUT PANDANG ISLAM
KONSEP FILANTROPI DALAM SUDUT PANDANG ISLAM
SEKTOR IJTIMAI : KONSEP DAN TAKRIFAN
SEKTOR IJTIMAI : KONSEP DAN TAKRIFAN
More Articles...
news
WAZAN BANTU JAWHAR TERBITKAN MANUAL PENGURUSAN AGIHAN MANFAAT WAKAF
WAZAN BANTU JAWHAR TERBITKAN MANUAL PENGURUSAN AGIHAN MANFAAT WAKAF
Negeri Sembilan, 12-14 Ogos – Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dengan kerjasama Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN) Universiti Putra Malaysia telah menganjurkan Bengkel Penyediaan Manual Agihan Manfaat Wakaf yang melibatkan Majlis Agama Islam di setiap negeri.
announcement
activities
follow us
fb.png
twitter.png
C1601488683