HOME | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
article
TRANFORMASI AGIHAN ZAKAT PENDIDIKAN TINGGI DI PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN), UPM
Keupayaan paling asas untuk pembangunan manusia ialah mendapat hidup yang sihat, pendidikan yang sempurna dan berupaya menyertai kehidupan yang baik dalam masyarakat. Kegagalan memperolehi keupayaan asas ini akan menjerumuskan seseorang itu dalam pelbagai masalah sosial seperti tidak cukup makan, mencuri, berhutang dan hidup dalam kemelaratan.
TRANFORMASI AGIHAN ZAKAT PENDIDIKAN TINGGI  DI PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN), UPM
KONSEP FILANTROPI DALAM SUDUT PANDANG ISLAM
KONSEP FILANTROPI DALAM SUDUT PANDANG ISLAM
SEKTOR IJTIMAI : KONSEP DAN TAKRIFAN
SEKTOR IJTIMAI : KONSEP DAN TAKRIFAN
More Articles...
news
WAZAN Agihkan Sumbangan Barangan kepada Sebahagian Staf Asnaf UPM
WAZAN Agihkan Sumbangan Barangan kepada Sebahagian Staf Asnaf UPM
Sumbangan ini adalah bertujuan meringankan beban staf-staf kurang berkempuan yang terkesan daripada tempoh PKP yang dilancarkan pada 18-31 Mac 2020 (fasa pertama) dan 1-14 April 2020 (fasa kedua).
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
follow us
fb.png
twitter.png
C1586194624