ZAKAT APPLICATION | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

» ZAKAT APPLICATION

ZAKAT APPLICATION

TABUNG AMANAH ZAKAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MELAKSANAKAN PENGAGIHAN ZAKAT BERDASARKAN KEPADA PERJANJIAN DI ANTARA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) DENGAN LEMBAGA ZAKAT SELANGOR IAITU UPM HANYA DIBENARKAN UNTUK MENGAGIHKAN ZAKAT KEPADA LIMA (5) ASNAF SAHAJA DARIPADA 8 ASNAF YANG ADA IAITU FAKIR, MISKIN, MUALLAF, FISABILILLAH DAN IBNU SABIL

CUMCSAw:18:14