Waqf Disbursement | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» ABOUT US » Trustees & Committees » Waqf Disbursement

Waqf Disbursement

A. SENARAI KEANGGOTAAN

 

1.   PENGERUSI

 

 

 

 

 

Dr. Hj. Razali Othman

Pengarah
Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)
03-9769 1332
razaliupm@upm.edu.my

 

 

2.   AHLI

En. Muhazam Mansor

Ketua
Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
03-8947 1505
muhazam@upm.edu.my

 

 

3.   AHLI

En. Yusri Hashim

Bahagian Kewangan Kemudahan Staf
Pejabat Bursar
03-8946 8007
yusri@upm.edu.my

 

 

 

4.   AHLI

Tn. Hj. Mat Razi Abdullah

Pengarah Pusat Isam Universiti
03-8946 8581
mra@upm.edu.my

 

 

5.   AHLI

YDP

Majlis Perwakilan Pelajar
 

 

6.   SETIAUSAHA

Ustaz Nuruliman Ibrahim

Ketua
Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu
Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)
03-9769 1954
nuruliman@upm.edu.my

 

 

 

B.   BIDANG KUASA DAN TANGGUNG JAWAB

  • Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Jawatankuasa Pemegang Amanah Dana Wakaf Ilmu UPM;
  • Merangka dan merancang sebarang projek agihan yang bermanfaat serta berpotensi untuk dilaksanakan dengan mematuhi piawaian syariah serta menepati amanah pewakaf;
  • Menyelaras sebarang prosedur, garis panduan dan perjanjian yang berkaitan dengan Projek Agihan tersebut; dan
  • Memantau pelaksanaan dan memastikan kecekapan Projek Agihan yang dijalankan dengan efisyen serta efektif bagi memastikan kejayaannya.

Updated:: 12/12/2018

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6155/6156
+603 9769 2048
BVMUIri~