HOME | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
article
TRANFORMASI AGIHAN ZAKAT PENDIDIKAN TINGGI DI PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN), UPM
Keupayaan paling asas untuk pembangunan manusia ialah mendapat hidup yang sihat, pendidikan yang sempurna dan berupaya menyertai kehidupan yang baik dalam masyarakat. Kegagalan memperolehi keupayaan asas ini akan menjerumuskan seseorang itu dalam pelbagai masalah sosial seperti tidak cukup makan, mencuri, berhutang dan hidup dalam kemelaratan.
KONSEP FILANTROPI DALAM SUDUT PANDANG ISLAM
SEKTOR IJTIMAI : KONSEP DAN TAKRIFAN
More Articles...
news
PENGARAH WAZAN BENTANG KERTAS KERJA ZAKAT DI KEIZAC 2019
Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN), Universiti Putra Malaysia (UPM), YBhg Dr. Haji Razali b. Othman telah hadir dan membentangkan kertas kerja di Seminar Zakat Kedah Antarabangsa 2019 (KEIZAC2019).
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
;
WAZAN UPM : Program NLP di Port Dickson
;
(2018) Pelajar Asnaf Berkelainan Upaya Cemerlang
;
(2018) Pelajar Asnaf Kelas Pertama (Ibrahim bin Latola)
;
(2018) Pelajar Asnaf Kelas Pertama - 2
follow us
fb.png
twitter.png
C1576111883