| PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
Ruangan ini memberikan pautan segera kepada penyumbang dan pembayar zakat di WAZAN UPM.
 
Ianya bagi memudahkan para penyumbang untuk terus ke capaian pembayaran zakat, sumbangan wakaf dan infaq dengan pantas dan mudah.

Dalam memperkasakan agihan wakaf, zakat dan infaq, WAZAN UPM menyediakan ruangan ini bagi memudahkan para pelanggan membuat capaian kepada aktiviti memperkasakan projek wakaf, pembangunan asnaf dan projek sumbangan 5+2+2+1.

Bagi memudahkan para pelajar dan staf membuat permohonan bagi bantuan wakaf dan zakat, ruangan ini adalah medium capaian termudah untuk para pelajar dan staf.

Bagi memastikan WAZAN telus dalam aktiviti kutipan dan agihan, para pelanggan boleh menyemak laporan kutipan dan agihan bagi dana wakaf, zakat dan infaq di UPM.

SXENPAR~