DOKUMEN | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» DOKUMEN

DOKUMEN

BROSUR
1
BROSUR E-BARAKAH
2
BROSUR DANA WAKAF ILMU
3
BROSUR ZAKAT DALAM TALIAN
4
E-BARAKAH UPM PRIHATIN @WAZAN

BORANG
5
BORANG BANTUAN PERSEKOLAHAN 2024
6
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN PENCERAMAH
7
BORANG MAKLUMAT PENCERAMAH
8
BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DAN PELBAGAI UNTUK PELAJAR
9
BORANG Wakaf (Skim Potongan Gaji)
10
BORANG Zakat (Skim Potongan Gaji)
11
BORANG Pengesahan Pendapatan Pemohon / Ibu Bapa / Penjaga
12
BORANG Permohonan Bantuan Zakat (Staf)
13
BORANG Bantuan Yuran Pengajian (Pelajar)
14
Borang Permohonan Jawatan Pelaksana
15
Borang Bantuan Zakat Pelajar
16
Borang Pengesahan Tahap Kemajuan

e-TAKWIM
17
e-TAKWIM RAMADAN 1445H

SENARAI SEMAK
18
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PROGRAM
19
SENARAI SEMAK PERMOHONAN ZAKAT SECARA DALAM TALIAN 2019

DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN
20
Dokumen Perjanjian Pelantikan Penolong Amil Antara Pemegang Amanah Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dan Universiti Putra Malaysia

GARIS PANDUAN
21
GARIS PANDUAN TABUNG AMANAH UPM PRIHATIN@WAZAN
PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6155/6156
+603 9769 2048
SXENNAy~