JEREYAWARA WAZAN KE BEBERAPA PTJ UPM BAGI TUJUAN KERJASAMA WAKAF | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» BERITA » JEREYAWARA WAZAN KE BEBERAPA PTJ UPM BAGI TUJUAN KERJASAMA WAKAF

JEREYAWARA WAZAN KE BEBERAPA PTJ UPM BAGI TUJUAN KERJASAMA WAKAF

UPM SERDANG, Jun 2023 – Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN), UPM mengadakan sasi Jerayawara bagi membincangkan berkenaan aktiviti Dana Wakaf Ilmu UPM dan zakat UPM sebagai langkah untuk mempertingkat kutipan bagi kedua-dua instrumen tersebut.
 
Jerayawara yang dihadiri oleh Pengarah WAZAN dan pegawai-pegawai dalam usaha menyampaikan maklumat berkaitan kerjasama wakaf di UPM.
 
Jerayawara tersebut dijalankan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Fakulti Pertanian, Pusat Kopetensi Bahasa dan beberapa PTJ yang terlibat.

Tarikh Input: 30/06/2023 | Kemaskini: 18/01/2024 | rizal_helmi

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6155/6156
+603 9769 2048
WXFWAAB~