Bulan Wakaf Dan Zakat UPM 2019 Capai Objektif | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» BERITA » Bulan Wakaf dan Zakat UPM 2019 capai objektif

Bulan Wakaf dan Zakat UPM 2019 capai objektif

 

UPM SERDANG, 29 Jan – Bulan Wakaf dan Zakat Universiti Putra Malaysia yang dijalankan oleh Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen WAZAN sepanjang bulan Disember 2019 yang lalu telah mencapai objektifnya. 

Pelbagai program dianjurkan pada bulan tersebut sebagai usaha untuk mempergiat aktiviti berkaitan zakat di UPM, disamping aktiviti kutipan yang dijalankan di kaunter WAZAN.

Menurut Pengarah WAZAN, Dr. Razali bin Othman, sebanyak 14 program yang dianjurkan oleh WAZAN sepanjang Bulan Wakaf dan Zakat UPM yang menyaksikan penglibatan yang menggalakkan dari keluarga dan pelajar asnaf dalam kalangan warga UPM.