2019 | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» ZAKAT » Collection » 2019

2019

Bagi tempoh Januari sehingga Julai 2019, WAZAN telah berjaya mengutip Zakat sebanyak RM3,847,532.00. Jumlah kutipan tersebut merupakan hasil daripada kutipan mengikut jenis zakat. WAZAN juga telah berjaya mengutip sebanyak RM2,655,635.57 melalui Skim Potong Gaji dan RM1,191,896.43 melalui kutipan kaunter.

 

 

 

Laporan kutipan zakat pada tahun 2019 bermula dari bulan Januari sehingga Julai

 

 

 

 

Laporan kutipan zakat mengikut jenis zakat pada tahun 2019 sehingga bulan Julai

 

 

Perbandingan kutipan zakat bedasarkan Skim Potongan Gaji (SPG) dari tahun 2017 sehingga 2019  (Januari sehingga Julai)