2019 | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» ZAKAT » Collection » 2019

2019

Bagi tempoh Januari sehingga Disember 2019, WAZAN telah berjaya mengutip Zakat sebanyak RM7,436,887.42. Jumlah kutipan tersebut merupakan hasil daripada kutipan mengikut jenis zakat. WAZAN juga telah berjaya mengutip sebanyak RM4,568,403.52 melalui Skim Potong Gaji dan RM2,868,483.90 melalui kutipan kaunter.

 

 

Laporan kutipan zakat pada tahun 2019 bermula dari bulan Januari sehingga Disember

 

 

 

Laporan kutipan zakat mengikut jenis zakat pada tahun 2019 (Januari sehingga DIsember)

 

 

Perbandingan kutipan zakat bedasarkan Skim Potongan Gaji (SPG) dari tahun 2018 sehingga 2019 (Januari sehingga Disember)

 

  

Perbandingan kutipan zakat melalui kaunter dari tahun 2017 sehingga 2019 (Januari sehingga Disember)Updated:: 18/02/2020

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6155/6156
+603 9769 2048