| CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

 

SEKSYEN PENGURUSAN DANA WAKAF ILMU
 
FUNGSI UTAMA
 
Pengurusan Kutipan Wakaf
Pengurusan Projek dan Aset Wakaf
Pengurusan Penjanaan dan Pelaburan Wakaf
Pengurusan Agihan Manfaat Wakaf

 

 

 

 

SEKSYEN PENGURUSAN ZAKAT DAN PEMBANGUNAN ASNAF
 
FUNGSI UTAMA
 
Pengurusan Kutipan Zakat
Pengurusan Agihan Zakat
Pengurusan Program Pembangunan Asnaf
Pengurusan Rakan Bakti Putra

 

 

 

PENGURUSAN TABUNG WAZAN PRIHATIN
 
Tabung WAZAN Prihatin merupakan dana kebajikan umum yang berkonsepkan sedekahderma dan hadiah.
Sumber Tabung WAZAN Prihatin bukanlah daripada sumbangan wakaf atau zakat. Justeru itu, ianya boleh disalurkan kepada sesiapa sahaja yang berkeperluan dan layak, tanpa mengira sama ada penerima tersebut merupakan warga UPM mahu pun masyarakat luar.
 

 

C1521856714