Goals | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» [ ABOUT US ] » Corporate Information » Goals

Goals

  • Menyuburkan budaya “Memberi” dan “Berbakti” untuk kepentingan ramai;

 

  • Memperkasakan governan dan kelestarian kewangan UPM;

 

  • Meningkatkan keupayaan UPM menerusi autonomi;

 

  • Mengurangkan kebergantungan UPM kepada pembiayaan Kerajaan;

 

  • Meneroka potensi produktiviti aset Universiti dengan lebih inovatif dan bersinergi;

 

  • Meneraju Universiti Awam (UA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) dalam pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen sebagai contoh model tadbir urus yang dijadikan penanda aras.

Updated:: 20/04/2018 [nuruliman]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1531820661