Jawatankuasa Wakaf Ilmu UPM | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Jawatankuasa Wakaf Ilmu UPM

A. JAWATANKUASA DANA WAKAF ILMU UPM

 

1.   Naib Canselor
» 
Pengerusi
2.   Ketua Pegawai Eksekutif, PWS / Wakil
» 
Ahli
3.   Pengurus Bahagian Pemasaran dan Dakwah, PWS / Wakil
» 
Ahli
4.   Pengurus Bahagian Kewangan, PWS / Wakil
»  
Ahli
5.   Penasihat Bahagian Undang-Undang, MAIS / Wakil
»  
Ahli
6.   Pendaftar / Wakil
»
Ahli
7.   Bursar / Wakil
»
Ahli
8.   Pengarah Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)
»
Ahli
9.   Pengarah Pusat Isam Universiti
»
Ahli
10. Pengarah Pusat Alumni
»
Ahli
11. Presiden Persatuan Pegawai Akademik
»
Ahli
12. Presiden Persatuan Pentadbir
»
Ahli
13. Presiden KEPERTAMA
»
Ahli
14. Dr. Hj, Amaluddin Ab. Rahman
      (Pensyarah Kanan, Fakulti Ekologi Manusia)
»  
Ahli
15. Yang DiPertua Majlis Perwakilan Pelajar
»
Ahli
16. Ketua Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu
»  
Setiausaha

 

 

 

 

B. JAWATANKUASA PANEL SKIM BIASISWA WAKAF ILMU UPM

 

1.   Pengarah, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)
»
Pengerusi
2.   Ketua Pentadbiran, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
»
Timbalan Pengerusi
3.   Ketua Pentadbiran, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
»
Ahli
4.   Ketua, Bahagian Akademik PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
»
Ahli
5.   Ketua, Bahagian Pentadbiran FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
»
Ahli
6.   Prof. Madya Dr. Abd Halim Mohammad
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Bahasa Asing FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI)
»
Ahli
7.   Dr. Hj. Amaludin Ab Rahman
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FAKULTI EKOLOGI MANUSIA)
»
Ahli
8.   Dr. Hj. Ahmad Nasir Mohd Yusoff
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FAKULTI EKOLOGI MANUSIA)
»  
Ahli
9.   Dr. Mohd Daud Awang
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FAKULTI EKOLOGI MANUSIA)
»
Ahli
10. Dr. Fathiyah Mohd Fakhruddin
      (Pensyarah Kanan, Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN)
»
Ahli
11. En. Noor Hakim Ahmad
      (Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN)
»
Ahli
12. En Muhammad Abdul Rahim Habib
      (Pegawai Psikologi Kanan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN)
»
Ahli
13. Ketua Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu
»  
Setiausaha

Updated:: 23/10/2017 [nuruliman]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1524530237