OUR PRODUCTS | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» OUR PRODUCTS

OUR PRODUCTS

"Berbakti dengan Membeli"

 

Sebahagian produk jualan adalah hasil terbitan WAZAN, manakala sebahagian yang lain merupakan hasil usahasama WAZAN dengan beberapa Pusat Tanggungjawab (PTJ) dalam UPM dan juga syarikat atau organisasi luar.

Setiap hasil jualan akan diwakafkan sebanyak 15% - 30% ke dalam tabung Dana Wakaf Ilmu UPM mengikut jenis dan kategori produk tersebut.

C1519269126