Objektif Kualiti | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

Objektif Kualiti

  • Memenuhi piagam pelanggan perkhidmatan kaunter dan e-Perkhidmatan.

 

  • Membekalkan maklumat perkhidmatan yang tepat dan terkini kepada pelanggan.

 

  • Memastikan pematuhan peraturan dan tatacara berlandaskan hukum syarak dan undang-undang yang berkuat kuasa menerusi pendidikan berterusan.

 

  • Mewujudkan persekitaran korporat yang kondusif dan mesra pelanggan.

 

  • Membudayakan tadbir urus secara pantas, cekap dan tepat.

 

  • Menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan warga WAZAN dan pelanggan.

 

  • Memberikan nilai tambah kepada penerima bantuan dalam aspek sahsiah, akademik dan kemahiran insaniah.

Sorry, under construction...

Updated:: 20/10/2017 [nuruliman]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1519268725