JAWATANKUASA DANA WAKAF ILMU | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» MENGENAI KAMI » BAHAGIAN DAN JAWATANKUASA » JAWATANKUASA DANA WAKAF ILMU

JAWATANKUASA DANA WAKAF ILMU

AHLI JAWATANKUASA DANA WAKAF ILMU

Naib Canselor, UPM                                                   (Pengerusi)

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf  Selangor (PWS)

Pengurus Bahagian Pemasaran dan Dakwah, PWS

Pengurus Bahagian Kewangan, PWS

Penasihat Bahagian Undang-undang, MAIS

Pendaftar, UPM

Bursar, UPM

Pengarah Pusat Islam Universiti, UPM

Presiden Persatuan PENTADBIR, UPM

Presiden Persatuan Pegawai Akademik, UPM

Presiden KEPERTAMA, UPM

Pengarah, Pusat Alumni UPM

Dr. Amaluddin Ab. Rahman, UPM                         - (Lantikan Khas)

En. Razali Othman, UPM                                      - (Lantikan Khas)

Yang DiPertua Majlis Perwakilan Pelajar, UPM

Ketua Seksyen Pengurusan Dana Wakaf Ilmu, UPM - (Setiausaha)

Updated:: 31/05/2017 [muhammad.isam]

MEDIA SHARING

PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-89471021/1022
03-89472048
C1506294396