BAHAGIAN ZAKAT DAN WAKAF | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)

BAHAGIAN ZAKAT DAN WAKAF

PENGURUSAN ZAKAT

UPM telah dilantik sebagai Penolong Amil IPT – Lembaga Zakat Selangor (LZS) pada tahun 2002 di mana UPM hendaklah menyerahkan keseluruhan kutipan zakat kepadapihak LZS dan LZS mengembalikan semula 43.75% agihan asnaf. Sekitar tahun 2004, pengurusanTabung Amanah Zakat UPM adalah di bawah portfolio Ketua Unit Kebajikan Pelajar, BHEP dengan hasil kutipan zakat adalah sekitar RM934 ribu dengan kadar agihan sekitar RM100 ribu setahun.

 

PENGURUSAN WAKAF

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) telah bersetuju meluluskan cadangan mewujudkan Dana Wakaf Ilmu UPM pada 16 Ogos 2011 dan seterusnya memeterai Perjanjian yang berkaitan pada 2 Februari 2012 diuruskan oleh Sekretariat Dana Wakaf Ilmu di bawah portfolio Ketua Unit Pengurusan Zakat dan Kerohanian, BHEP.

Updated:: 31/05/2017 [muhammad.isam]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
89468993 | 89466156
03-89472048
C1527017334