AGIHAN MANFAAT WAKAF | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» KHIDMAT UTAMA » agihan manfaat wakaf

AGIHAN MANFAAT WAKAF

AGIHAN MANFAAT WAKAF


WAKAF PENDIDIKAN


i. Dermasiswa Asasi bagi pelajar laluan Pantas Pusat Asasi Sains Pertanian UPM yang cemerlang tetapi kurang berkemampuan dari segi kewangan; dan
ii. Dermasiswa Penyelidikan bagi membantu para pelajar program Ijazah sarjana muda yang menjalankan kajian ilmiah tahun akhir mereka.


WAKAF PENERBITAN 

i. Jualan/Wakaf Mushaf Al-Quran "Waqf Ibtida" hasil susunan Prof. Madya Dr. Abd Raof bin Tan Sri Hassan dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM;
ii. Jualan/Wakaf Buku Memoir Radin Umar Radin Sohadi" Aku dan Amanah-Mu" yang diterbitkan oleh Penerbit UPM;
iii. Jualan/Wakaf Set Mushaf Qiyam Al-Quran (Waqf & Ibtida) yang diterbitkan oleh Telaga Biru Sdn Bhd.;
iv. Jualan/Wakaf Buku Kenali Rasul Kita Muhammad S.A.W hasul huraian Ahmad Adnan Fadzil yang diterbitkan oleh Telaga Biru Sdn Bhd;
v. Jualan/Wakaf Buku Solat Waktu Kritikal (Panduan Solat Di Luar Kebiasaan) hasil susunan Dr. Haji Ahmad Nasir bin Mohd Yusoff dari Fakulti Ekologi Manusia, UPM bersama Johan Ismail dari Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus UPM Bintulu, Sarawak. 

Updated:: 23/05/2017 [muhammad.isam]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
C1521856772