KHIDMAT UTAMA | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» KHIDMAT UTAMA

KHIDMAT UTAMA

WAKAF DAN ZAKAT

  Pengertian Wakaf Wakaf turut dikenali sebagai sedekah jariah iaitu ibadah yang berbentuk...more...
LAPAN ASNAF ZAKAT   Allah SWT telah berfirman di dalam al-Quran, surah at-Taubah ayat 60...more...
C1506294204