RAKAN BAKTI PUTRA | CENTRE FOR MANAGEMENT OF WAQF, ZAKAT AND ENDOWMENT (WAZAN)
» KHIDMAT SOKONGAN » RAKAN BAKTI PUTRA

RAKAN BAKTI PUTRA

RAKAN BAKTI PUTRA

PENGENALAN

PRBP UPM ini telah dipergiatkan perlaksanaannya mulai tahun 2015 di bawah Penyeliaan Bahagian Zakat, Wakaf danEndowmen (BZWE) Pejabat Bursar UPM. Perlaksanaan program ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pengajian Tinggiyang menyarankan supaya universiti berusaha mempertingkatkan keupayaan penjanaan secara dalaman danmengurangkan pergantungan kepada sumber kerajaan.

TUJUAN PELAKSANAAN

•Mewujudkan peluang pekerjaan dan aktiviti secara dalaman yang telah dikenalpasti bersesuaian dengan keupayaan dan bidang yang boleh  diserah urus kepada pelajar bagi menyemai budaya Berinisiatif,  Berbakti dan Berdikari dikalangan pelajar. Pelajar juga berpeluang menambah pengalaman bekerja sambil berbakti kepada Universiti.

•Menaik taraf golongan fakir miskin kepada golongan yang terbela dan dari golongan menerima zakat kepada pembayar zakat.

Updated:: 19/05/2017 [muhammad.isam]

MEDIA SHARING

C1529616641