MENGENAI KAMI | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

WAZAN

WAZAN adalah singkatan dari Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen UPM Singkatan daripada WAkaf, ZAkat dan EndowmeN yang bermaksud neraca atau alat penimbang yang juga disebut sebagai mizan di dalam bahasa arab. Pengertian WAZAN juga membawa kepada lima prinsip kesederhanaan atau wasatiyyah iaitu Ihsan, Hikmah, Adil, Keseimbangan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat.

Kenali pengarah kami....more...
Dapatkan maklumat lokasi dan kedudukan pejabat...more...
C1506358398